Links
Comment on page

BohemianDAO

Nezisková decentralizovaná autonomní organizace (DAO), vytvořená za účelem financování lokálních projektů podporující vzdělání a adopci platformy Ethereum a decentralizovaných financí (DeFi).

Kde nás můžete sledovat?

Last modified 2yr ago