Moloch framework

Pravidla na kterých je BohemianDAO postavené

Systém pravidel (smart-kontraktů), na kterých DAO funguje je minimalistický open-source DAO framework Moloch (v2).

Tento systém sociální koordinace vychází z konceptu originálního MolochDAO, které rozděluje dotace Ethereum projektům, a v současné době drží prostředky v hodnotě téměř $5 milionů. Projekt vznikl v únoru 2019 a za tu dobu podpořil různé projekty celkem za $700 tisíc, např. mixér Tornado Cash nebo Ethereum 2.0 implementace Lighthouse a Lodestar. Mezi členy MolochDAO (donátory) najdeme i zakladatele Etherea jako je Vitalik Buterin nebo Joe Lubin.

Pokud se chcete dozvědět o MolochDAO více, pak doporučujeme tyto články (anglicky):

Hlavní pojmy

  • 🏦 Bank (pokladna) — společný bazén prostředků, který se přerozděluje a na kterém má každý kdo vlastní nějaké shares odpovídající podíl

  • 👪 Members (členové) — členem DAO je kdokoliv, kdo vlastní nějaké shares. Člen může kdykoliv vystoupit

  • 🎟️ Shares (podíly) — libovolný počet shares dává členům možnost hlasovat o návrzích a představují nárok na část pokladny. Shares jsou nedělitelné a nepřeveditelné!

  • ​📝 Proposal (návrh) — všechny typy rozhodování se dějí pomocí návrhů který může navrhnout kdokoliv, ale jenom člen ho může “zasponzorovat” (sponsor) a posunout dál, aby se o něm mohlo hlasovat

  • 🗳️ Hlasování (voting) — hlasování je ve formě Ano/Ne a k odsouhlasení návrhu stačí většina kladných hlasů. Minimální kvórum neexistuje a tudíž může být návrh přijat i pomocí jednoho kladného hlasu, pokud bude jediný

Last updated